Αβραμίδης Ισαάκ

Λογιστικό / Φοροτεχνικό γραφείο

Το λογιστικό γραφείο Αβραμίδης Ισαάκ & Συνεργάτες ξεκίνησε τη λειτουργία του 1989. Με συνεχή κατάρτιση, πολυετή εμπειρία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχει μέχρι σήμερα λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες επαγγελματικού επιπέδου. Το γραφειο αναλαμβάνει επιχειρήσεις και ιδιώτες με αξιοπιστία, εχεμύθεια και πάντα σύμφωνα με την εκάστοτε οικονομική νομοθεσία και τις ανάγκες της εποχής.

Υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες
Φοροτεχνικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εργατικά και ασφαλιστικά
Διεκπεραιώσεις

Για επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για κάθε επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, ενημέρωση, συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση παρέχουμε υπηρεσίες και προτείνουμε λύσεις που κρατούν σε ισορροπία τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

παρέχουμε

  • Ενημέρωση Βιβλίων
  • Μισθοδοσία
  • Οργάνωση Λογιστηρίου
  • Ενάρξεις Επιχειρήσεων
  • Φορολογικές Δηλώσεις
  • Περιοδικές δηλώσεις
  • Φορολογικοί έλεγχοι
  • Ασφαλιστικά
  • Ακίνητη Περιουσία
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Taxnews

Δείτε όλες τις πρόσφατες οικονομικές, ασφαλιστικές, νομοθετικές εξελίξεις και αποφάσεις.
Για να μην μένετε προ εκπλήξεως ενημερωνόμαστε για εσάς καθημερινά!!!

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.