Εργατικές καταστάσεις

Καταστάσεις ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση)
Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ.
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού
Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων
Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο.

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.