Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε μεμονωμένα την έκδοση μισθοδοσίας για κάθε είδους επιχείρηση

  • Προϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά
  • Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής. Καταστάσεις πληρωμής μέσω τραπέζης
  • Σύνταξη των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)
  • Αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία για πλήρη οργάνωση και συνέπεια στην καταβολή των εργατικών υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης

Βεβαιώσεις εργαζομένων

  • Βεβαιώσεις Αποδοχών
  • Βεβαιώσεις Επιδομάτων
  • Ετήσιες βεβαιώσεις  αποδοχών και παρακράτησης φόρου κάθε εργαζομένου
  • Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας

Πίνακες ωρών εργασίας/βάρδιες

Σύνταξη πινάκων για τις ώρες εργασίας και τις βάρδιες του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.