Προσλήψεις - Απολύσεις

Αναλαμβάνουμε όλο το εύρως των υπηρεσιών που αφορούν το προσωπικό για κάθε είδος επιχείρησης. Σύνταξη των παρακάτω ειδών συμβάσεων και αναγγελιών και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

  • Αναγγελίες πρόσληψης
  • Αναγγελίες απόλυσης
  • Οικοθελής αποχώρησης προσωπικού
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων που πρέπει θεσμικά να καταβληθούν στους εργαζόμενους με την λύση της σχέσης είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.