Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και η φυση τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης, είμαστε παρόντες στην σωστή οργάνωση του σε κάθε τομέα.

Παρέχουμε υπηρεσίες συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας με συμβουλευτικό ρόλο για απλά θέματα όπως τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης αλλά και του συνόλου των λογιστικών εργασιών όπως θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων, διαφόρων διοικητικών αποφάσεων.

Η ύπαρξη και η ανάπτυξη οργανωμένου λογιστηρίου μέσα στην ίδια την επιχείρηση δίνει στην επιχείρηση αυτή προστιθέμενη αξία, κύρος και τα εργαλεία στη διοίκηση για άμεση ενημέρωση και επίλυση τρεχόντων οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων. 

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων για τη σωστή και ουσιαστική λειτουργία του λογιστηρίου σας.

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.