Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Αναλαμβάνουμε την ανάλυση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε ορίζεται από το νόμο.

Οι υπηρεσίες που αφορούν λογιστικές οικονομικές καταστάσεις είναι

  • Σύνταξη και δημοσίευση Ισολογισμού
  • Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Πίνακας διανομής κερδών
  • Ανάλυση Ισολογισμών και υπολογισμός αριθμοδεικτών για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Προσάρτημα

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.