Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες

  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Μελέτες ελαχιστοποίησης φορολογικού κόστους στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών κλπ
  • Ερμηνεία των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
  • Ζητήματα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας
  • Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων προκειμένου οι εταιρίες να μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος των πρόσθετων φόρων που ενδεχομένων θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον
  • Υποστήριξη κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
  • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός για προσωπικό μετακινούμενο σε άλλα κράτη
  • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από τις ενδοομιλικές χρεώσεις
  • Φορολογικές συμβουλές σε σχέση με την νομοθεσία περί κινήτρων

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.