Δηλώσεις ΦΠΑ

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο εκάστοτε φορολογικός νόμος για κάθε επιχείρηση.

  • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  • Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
  • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
  • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.