Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία και υποβολή που αφορά κάθε τύπο δήλωσης παρακρατούμενων φόρων.

  • Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)
  • Δηλώσεις Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
  • Δηλώσεις Φόρου Αμοιβών Τρίτων
  • Δηλώσεις Φόρου Υπεργολάβων
  • Δηλώσεις Φόρου Μηχανικών

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.