Υποβολή μισθωτήριων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο, την ηλεκτρονική υποβολή  ή την αποδοχή του μισθωτηριού του ακινήτου που επιθυμείτε να ενοικιάσετε ως εκμισθωτής ή μισθωτής.

Σύμφωνα με ειδικό νόμο που ισχύει από το 2014 οι εκμισθωτές-υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

Μισθώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής
  • Για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
  • Για επαγγελματικές/εμπορικές
  • Για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)
  • Για αγροτικές / γεωργικές
  • Για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος)
Περιπτώσεις που υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης
  • Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.
  • Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καθημερινά 09:00 - 17:00
Ιάσονος 2 Περιστέρι 12134
tel.: 2105763369
e-mail: info@logistikoavramidis.gr

Εργαζόμαστε με εσάς, για εσάς

Παρέχουμε πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια και χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη πάντα με σκοπό την προάσπιση των δικών του οικονομικών συμφερόντων ή τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης του.